Aanleg Natuurterreinen

Het aanleggen van natuurterreinen voor zowel particulier als landgoederen en overheden, is een van de vele werkzaamheden van Co Bos v.o.f.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het verschralen van grond door middel van afgraven bovengrond
  • Verflauwen profiel van greppels
  • Creëren natuurvriendelijke oevers
  • Het uitgraven van waterpoelen

Ga naar een kleine foto impressie: Het aanleggen van natuur